Thể loại Tragedy (1390)

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.

Xem thể loại khác

loading...

Đang tải...