Tránh né tình yêu bằng những lời dối trá

Tránh né tình yêu bằng những lời dối trá
Sờ uy...