Parade

Parade
Ngày 15 tháng 8, trong một thị trấn ở nơi nọ, linh hồn của những người đã khuất quay lại dương thế trong lễ hội Bon đã trở nên hữu hình. Takayoshi Nao tìm kiếm một người nào đó, cậu tìm cô bạn mà cậu thích, người đã mất cách đây nửa năm trong một vụ tai nạn giao thông. Đã ba ngày kể từ khi hiện tượng kỳ lạ có thể nhìn thấy linh hồn này diễn ra. Trong khi Nao lại đến viếng hoa ở bia mộ nơi mà Aoi yên nghỉ, tình cờ sau đó cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc.