Đảo tự sát - Suicide Island

Đảo tự sát - Suicide Island
Một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Chết có phải là hết và liệu con người ta có đủ can đảm để làm việc đó. Hãy cùng những nhân vật của chúng đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trên một hoang đảo (nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết).
 
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

488 Bình luận

 • CHắc sắp end rồi.

 • Không đủ kiên nhẫn nên quá đọc eng rồi, bộ này kết hơi hụt hẫng nhưng vẫn khá hợp lý, so với những bộ tương tự thì hãy hơn nhiều. Main thì vẫn giữ được phẩm chất đến cuối cùng, không bị tha hoá. Bạn đầu đọc tưởng không hay nhưng kết thì hãy hơn tưởng tượng, tâm lý nhân vật cũng gần gũi, dễ đồng cảm. Đánh giá 8,5/10
 • emo

 • emo

 • emo

 • emo

 • emo

 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó
 • Con phò đực Tomo. Lúc nó đ*t cho thì đ*o muốn về. H lại ra vẻ phải kết liễu nó. Thằng main thì có thể đã có lúc đàn bà. Còn con đĩ đực này mới đáng chết nhất truyện. Đã gay lọ còn điếm chó