[Oneshot] From Black Santa

[Oneshot] From Black Santa
Một chiếc oneshot, chỉ vậy thôi.