Elden Ring: Become Lord

Elden Ring: Become Lord
Nhận lấy phước lành nhà thám hiểm vốn là một kẻ mờ nhạt bước đến thế giới đầy tăm tối của Elden Ring
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Đọc phiên bản hài quen rồi giờ đọc bản nghiêm túc không quen emo

  • emo Cái mọi người cần là hành trình hoàn thành mục đích chứ không phải kết quả, nếu thành "King" rồi thì còn gì để xem, truyện hay tại diễn biến trên con đường thành công chứ không phải kết quả của nó   emo