Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • 27 năm sao fern vẫn 16 nhỉ

     

    • 27 năm từ khi Himmel mất, Frieren gặp Fern vào 20 năm từ khi Himmel mất