Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • khổ thân thanh niên kiếp nô bộc, bị đày đọa suốt nên giờ hơi nhạy cảm emo