Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Mặt thì mang motip của một phản diện đê tiện , cấu kết với gian dương đại đạo , buôn lậu vũ khí , đẩy bà già xuống biển , cưỡng dâm 1 con heo nhưng hóa ra ông này Chad vl.

    • emoChuẩn mực anh hùng đó.

    • emo

    • Cái tên đê tiện thím nhắc nghe quen quen