Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • wtf mạnh thế này bên main sao chơi nổi 🤨
  • team nổi dậy ôn lằn gòi emo

  • Thôi end cmnr còn đâu
    • hết rồi à
  • emo