Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

 • Từ quân, nếu không nhầm thì nó là cái giống như tước hiệu ấy hả? 

  Giống như trong quân tử, quân vương ấy 

  Mấy thằng gọi là sơn quân, vậy có lẽ tên con hổ chỉ có một chứ lục à?

  Rồi t nhớ đến câu "lục lâm thảo khấu" nên cũng không chắc lục có phải tên không nữa 🤔

  • Quân là quân vương ấy, sơn quân là vua của cái núi ấy. Tôi nghĩ con hổ này tự xưng là "vua của ngọn núi xanh". Vì con cáo không có tên mà kế duyên phải đặt tên cho nó, có lẽ con hổ này cũng không có tên luôn

  • Truyện chữ dịch đc một nưa rồi, kế nhận làm đệ tử rồi nhưng vẫn gọi là lục son quân nên tôi thấy hơi lạ 🤔

  • thì Kế có nói ra ngoài ko đc nhận là đệ tử của Kế màemo

  • Con cọp chưa đc đặt tên mà tự đặt tên. Yêu quái khi nào đc đặt tên thì mới tu thành đạo. Cho nên lục sơn quân phải tự đặt tên cho mình mà do dốt văn nên đặt cái tên như vậy